Dante Alighieri

Najde se někdy někdo, kdo se může
dívat té krásné dívce do očí,
jež mě tak ničí, že mi nepomůže
nic nežli smrt, která to ukončí?

Pohleďte sami co mi v štěstí brání
a proč jsem vybrán ze všech právě já,
abych tu sloužil jako varování
každému, kdo se do nich zadívá

Skončím tak, jak to poroučí můj osud:
má-li jeden život zachovat,
musí jej druhý za něj položit;

jedině proto jsem tak spěchal dosud
pít ze života jeho protiklad,
tak jako perla pije z hvězd svůj třpyt.