Otokar Březina
Kletba

Jsme stiženi kletbou i v letu nejvyšších roztoužení,
tíži země jsme podrobeni,
do tmy krve své pohrouženi