Josef Hora
Vzpomeň

Vzpomeň si, vzpomeň si,
když srdce bolí,
na tiché šumění
pšeničných polí.

Vzpomeň si vzpomeň,
v tmu když zašla cesta,
na dýmy továren,
bouřlivá města.

Vzpomeň si sražen když
prací jdeš kletou,
daleko v zahradách
stromy už kvetou.

Vzpomeň a vzpomeň si
uprostřed zlého
na krásy života
nekonečného.

Jenom ho neproklej
za dny své chudé,
až se jen odvážíš,
tvůj, tvůj přec bude.

Vzpomeň si vzpomeň si
a rudý plamen
vzdoru a síly ti
pokvete z ramen.