Karel Hlaváček
Večer teskné nálady

Je večer - černé mraky jdou,
jdou nad vodou, jdou pod vodou -
a teskná, šerá krajina
se pod nimi chvít začíná.

Je večer - mraky k městům jdou,
jež dřímou v mlhách nad vodou -
a k jejich věžím nehnutým
jdou krokem tichýmm sehnutým.

Jdou mraky k věžím, marně jdou
s tesklivou, lhavou modlitbou -
jdou za vodu, jdou za lada,
kde Bojácných je nadvláda.

Jdou mraky v dálku, v dálku jdou,
kde kleknou s tesknou prosbou mou -
tam za vodou, tam za lady
u večer teskné nálady.