Josef Václav Sládek
Když květy vadnou

Když květy vadnou na ladech
a vlaštovice odlétá
o, jen ji klidně nech,
nech odkvésti co odkvétá.