J. H. Krchovský
ZDVIHNU-LI VÍČKA...

Zdvihnu-li víčka, v srdce ihned bolest se mi zatne
nesnesu pohled na nic (– což je oboustranné platné)
vteřina každá na mé pouti ze sna znovu do sna
je emocionálně pro mě zcela neúnosná